Mesleki İngilizce

Mesleki İngilizce
Mesleki İngilizce Kursu

Bazı mesleklerde yabancı dilin önemi somut biçimde hissedilmeyebilir. Ancak bu meslek gruplarının yabancı dili öğrenmeleri mesleki edinimler için gerekli olabilmektedir. Zira global veri kaynaklarının hemen hepsi başta İngilizce olmak üzere yabancı dillerde yayınlanmaktadır. Elbette bu yayınları takip etmek için mesleki İngilizce öğrenmek çok gerekli olmamakla birlikte, mesleki terminolojiye hakim olmak her koşulda gerekli olacaktır.

Mesleki İngilizce özel derslerimizde, gündelik iş yaşamında telefon görüşmeleri, sunum hazırlama, istatistik ve analiz yorumlama, toplantı ve müzakerelerde aktif olarak rol alma gibi konulara yönelik yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği geliştirilir.

İngilizce iletişim becerilerini gerçek çalışma hayatında etkin şekilde kullanma hedefine taşıyacak anahtar temalarda interaktif eğitim ve uygulama çalışmaları düzenlenecektir. Profesyonel iş hayatının gerektirdiği alanlarda İngilizce sözlü ve yazılı ifade hâkimiyetinin kazanılması hedeflenmektedir.

Ders akışımız okuduğunu anlama (reading), yazma (writing), duyma (listening) ve konuşma (speaking) dil becerilerini geliştirmeye yönelik aktivitelerin eşit dağılımından oluşur ve öğrencilerimizin mesleki alanda İngilizce kullanımını çok kısa sürede başarı ile yapmalarına olanak sağlar.


İngilizce iyi bir kariyer için olmazsa olmaz! İş hayatınızda İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olarak daha iyi iletişim kurmanızı, İngilizce becerilerinizi iş hayatınızın belirli alanlarına yönelik geliştirme hedefinde iseniz Mesleki İngilizce eğitimlerimiz tam size göre!