In House Şirket İçi Eğitimler

In House Şirket İçi Eğitimler
In House (Şirket içi) Eğitimler

Bu eğitim planında firma kendi bünyesinde eğitim almayı kabul eder. Öğretmen firmaya gönderilir. Eğitim için gerekli ekipmanları firma tedarik eder.

Eğitim başladığı tarihten itibaren eğitim koordinatörümüz tarafından denetlenir. Belirli dönemlerde öğretmenin eğitimi bizzat yerinde ziyaret edilerek kontrolü sağlanır.

Ders saatleri ve günleri konusunda firmalar her iki tarafında uygunluğunu göz önünde bulundurarak tespiti sağlanır.

Eğitim sürecinde firma bitiş tarihine kadar her ay devam, devamsızlık ve öğrencilerin başarı durumlarını takip ederek olumsuz durumlara anında müdahale edilerek başarı grafiği üst düzeyde tutulması hedeflenir.

İngilizce eğitimimiz şirket yönetimiyle birlikte belirlenecek gün ve saatlerde yapılarak, şirketin çalışma saatleri olabildiğince az etkilenecek şekilde planlanmaktadır.